годовая информация эмитента

річний звіт Білоцинк 2011.doc                                                         Загальні відомості.

1.1.Повне найменування емітента:              ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦИНК"

1.2.Організаційна -правова форма:               Приватне акціонерне товариство

1.3.Місце знаходження емітента:                 вул.Городиська,с.Мала Сквирка,Білоцерківський район,

                                                                      Київська область 09154

1.4.Їдентифікаційний код ЄДРПОУ емітента                             19406472

1.5.Міжміський код та телефон:                                              (04563)25646,25632

1.6.Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію              ААА№238371

емітента                                                                                              

1.7.Дата державної реєстрації                                                   24.12.1996року

1.8.Адреса сторінки  в мережі Інтернет,яка

додатково використовувається емітентом для розкриття інформації      belotzink.ru

г. Белая Церковь                         

      Киевская область 

        ЧАО"Белоцинк" 

          Украина  

 


Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно