Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

   Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента.

        ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦИНК»

 

                                      1.Загальні відомості

1.1 Повне найменування ємітента

    ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІЛОЦИНК»

    1.2 Організаційно-правова форма ємітента

     Приватне акціонерне товариство

    1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

     19406472

     1.4 Місцезнаходження ємітента

     09154 ,Київська область, Білоцерківський район

с.Мала Сквирка, вул.Городиська

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

(04563)325646; (04563)325632

1.6. Електронна поштова адреса емітента

ao_belocink@mail.ru; belocink30@emitent.net.ua

1.7. Адреса сторінки в мережі інтернет, яка додатково використовується емітентом

для розкриття інформації

belotzink.ru

1.8 Вид особливої інформації

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

                                                    

                                                 2.Текст повідомлення

 

 

Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів ПРАТ «БІЛОЦИНК»  від 14.11.2012 року (протокол чергових загальних зборів акціонерів №1/2012 від 14.11.2012 року) відбулися наступні зміни  у складі посадових осіб емітента:

Припинено повноваження (звільнено):

  1. Голову ревізійної комісії  Боровікову Юлію Василівну (паспорт серія АН 254847 виданий Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області  29 червня 2004 року) протоколом засідання. Акціями товариства не володіє. Перебувала на зазначеній посаді -1 рік і 7 місяців.Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Підстава-рішення акціонерів.

2. Члена Ревізійної комісії –Ярмоленко Олексія Васильовича (паспорт серія АК 547161 виданий Ленінським РВ УМВС України в Дніпропетровській обл..13 травня 1999 року)

протоколом засідання. Акціями товариства не володіє. Перебував на зазначеній посаді -1 рік і 7 місяців .Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Підстава-рішення акціонерів.

3.Члена Ревізійної комісії Беліченко Ярослава Володимировича (паспорт  АМ 129737 виданий Бабушкінським РВ  ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 30 грудня 2000 року) протоколом засідання. Акціями товариства не володіє. Перебував на зазначеній посаді -1 рік і 7 місяців. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має Підстава –рішення акціонерів.

4. Голову Наглядової ради Щербину Ігоря Олександровича ( паспорт АЕ 505762 виданий Самарським  РВДМУУМВС України в Дніпропетровській області  28 березня 1997 року)

протоколом засідання. Акціями товариства не володіє. Перебував на зазначеній

посаді -1 рік і 7 місяців. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Підстава –рішення акціонерів.

5. Члена Наглядової ради Дорош Ганну Анатоліївну (паспорт серія АМ 758994 виданий Самарським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11 лютого 2002 року) протоколом засідання. . Акціями товариства не володіє . Перебувала на зазначеній

посаді -1  рік і 7 місяців.Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Підстава-рішення акціонерів.

6. Члена Наглядової ради Колобкова Андрія Вікторовича ( паспорт АМ 139012 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС  України в Дніпропетровській області 29 листопада 2000 року)протоколом засідання. Акціями товариства не володіє. Перебував на зазначеній

посаді -1 рік і 7 місяців Непогашеної  судимості за посадові і корисливі злочини не має. Підстава-рішення акціонерів

 

                                                        Призначено (обрано) :

 

1.Ревизором Товариства – Сердюк Наталія Степанівна (згоди на публікацію паспортних даних від посадової особи не отримано). Акціями товариства не володіє. Непогашеної

судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обрано  на посаду на три роки. До призначення на посаду ревізора Товариства інших посад у Товаристві  не займала, інформацію щодо попередніх посад у інших товариствах не має. Підстава рішення акціонерів.

2.Голова Наглядової Ради Товариства  Колесник Іван Григорович (згоди на публікацію паспортних даних від посадової особи не отримано). Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Обрано на посаду на три роки. До призначення на посаду Голови Наглядової ради інших посад у Товаристві не займав, інформацію щодо попередніх посад у інших товариствах не надавав. Підстава –рішення акціонерів,протокол засідання Наглядової Ради ПРАТ «БІЛОЦИНК» від 14.11 2012 року.

3. Член Наглядової ради - Колобков Андрій Вікторович ( паспорт АМ 139012 виданий Жовтневим РВ ДМУ УМВС  України в Дніпропетровській області 29 листопада 2000року) протоколом засідання. Акціями товариства не володіє.  Непогашеної   судимості за

посадові і корисливі злочини не має. Обрано на посаду на три роки. До призначення на посаду члена Наглядової ради, був членом Наглядової ради Товариства -1 рік і 7 місяців.

Підстава-рішення акціонерів.

4. . Член Наглядової ради –Груша Дмитро Богданович(згоди на публікацію паспортних                             

даних від посадової особи не отримано). Акціями товариства не володіє. Непогашеної

судимості за посадові і корисливі злочини не має. До призначення на посаду члена Наглядової ради інших посад у Товаристві не займав, інформацію щодо попередніх посад у інших товариствах не надавав. Підстава-рішення акціонерів.

 

 

 

 

                                                    3. Підпис

 

 

3.1.Особа , що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що міститься в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

 

3.2. Директор                                 _______                    М.В.Міщенко

 

                                                                                                   15.11.2012

                                             М.П.

 

 

 

 

г. Белая Церковь                         

      Киевская область 

        ЧАО"Белоцинк" 

          Украина  

 


Сайт создан на Setup.ru Создать сайт бесплатно